Doorbreek de blokkades voor het oplossen van wereldwijde problemen
 

1. Verlies ik mijn vrijheid om te stemmen zoals ik wil, als ik Simpol steun?

Nee. In de Steuntoezegging voor Burgers is het zo geformuleerd:

Ik ondersteun Simpol door bij toekomstige landelijke verkiezingen een sterke stemvoorkeur te geven aan politici of partijen - binnen redelijke grenzen - die de Simpol-Toezegging hebben ondertekend.

De woorden “binnen redelijke grenzen” betekenen dat, ook al heeft een politicus of partij de Simpol-Toezegging ondertekend, het nog steeds jouw keuze is of deze jouw stem waard is.

Dus als Simpol-ondersteuner behoud je de vrijheid om te stemmen zoals je wilt, en je kunt je partijvoorkeur blijven volgen. Maar je geeft wel het duidelijke signaal aan politici, dat je voorkeur uitgaat naar kandidaten die Simpol ondertekend hebben. Zo weten politici die Simpol nog niet ondertekend hebben, wat ze moeten doen om een kans te maken op de stemmen van jou en de andere Simpol-ondersteuners; stemmen die het verschil kunnen uitmaken in het winnen of verliezen van een zetel. 

Dus in plaats van je stemvrijheid te beperken, geeft Simpol je je ware stemrecht terug. Door de Steuntoezegging te tekenen wordt je stem versterkt op nationaal niveau, en je invloed breidt zich tot het mondiale niveau uit. Simpol biedt je zo de -misschien wel allereerste- ware vorm van wereldwijde electorale politiek.

naar boven

2. Is er voor politici een risico om in conflict te komen met het beleid van hun partij?

Nee, Politici die Simpol ondertekenen riskeren daarmee niets. Dit komt doordat Simpol pas geïmplementeerd zal worden wanneer alle of voldoende naties het ook ondertekenen, en omdat de inhoud van het beleid van Simpol pas ontwikkeld wordt wanneer er genoeg principiële steun is van politici wereldwijd. Het ondertekenen van de Toezegging houdt dus geen risico of conflict in, voor individuele politici noch voor politieke partijen.

Daarnaast trekken politici, die Simpol ondertekenen, de stemmen van Simpol-ondersteuners aan. Deze stemmen kunnen het verschil uitmaken tussen het winnen of verliezen van een kamerzetel. Simpol biedt de politici die Simpol ondertekenen dus een politiek en electoraal voordeel ten opzichte van hen die Simpol nog niet hebben ondertekend.

Als je politicus of parlementskandidaat bent, onderteken dan hier de Toezegging. Als je nog vragen hebt, ga dan naar Veel Gestelde Vragen voor Politici.

naar boven

3. Hoe en wanneer zal ik kunnen meewerken aan de inhoud van het beleid van Simpol? En hoe kan Simpol desondanks een impact op de politiek hebben?

De processen voor het ontwikkelen van het beleid van Simpol zullen gelanceerd worden zodra er voldoende steun is van politici wereldwijd.Omdat de wereld zo snel verandert, heeft het nog weinig zin om al aan beleid te werken - het werven van steun is nu belangrijker.

De inhoud van de beleidslijnen zullen terzijnertijd worden ontwikkeld door burgers, met behulp van processen die door de verschillende nationale Simpol-organisaties worden verzorgd, onder toezicht van de International Simultaneous Policy Organisation.

Op deze manier geeft het ondersteunen van Simpol je niet alleen het recht om beleid te beïnvloeden als de tijd daarvoor rijp is, het geeft je ook de mogelijkheid een sterke en directe electorale prikkel te geven aan politici om de Toezegging vandaag te ondertekenen, waardoor de datum van implementatie van Simpol weer een stap dichterbij komt.

Meer informatie over de soorten van beleid die door Simpol ontwikkeld kunnen worden vind je op de pagina’s Omvang en Beleidsontwikkeling.

naar boven

4. Het is toch dagdromerij om te denken dat ‘alle of voldoende naties’ simpol zullen ondersteunen. Is Simpol wel realistisch?

Op het eerste gezicht kan het moeilijk lijken, om op Simpol te vertrouwen. Maar dan moeten we ons ook de vraag stellen: hoe effectief zijn bestaande internationale pogingen om mondiale problemen op te lossen? En hoe effectief zullen ze in de toekomst zijn? Het is duidelijk dat conventionele benaderingen weinig uithalen. Dat komt doordat:   

    •    Bestaande vormen van internationale beleidsontwikkeling bieden  burgers geen manier om hun nationale politici ertoe te brengen, samen te werken.

    •    Huidige inspanningen om op internationaal niveau beleid te ontwikkelen behandelen slechts één thema tegelijk (bijv. vermindering van CO2-uitstoot). Daardoor bestaat er geen mogelijkheid om de verliezers van de onderhandelingen te compenseren. Deze single-issue benadering motiveert naties niet om samen te werken.

Simpol lost deze problemen allebei op. Het biedt burgers een manier met hun stem politici aan te sporen om wereldwijd samen te werken, en het biedt een multi-issue beleidsraamwerk dat het de individuele naties mogelijk maakt te winnen waar ze bij andere thema’s verliezen. 

Daardoor is Simpol een meer waarschijnlijke route naar het oplossen van mondiale problemen dan de bestaande inspanningen. Daarnaast werkt het parallel aan bestaande initiatieven, en niet als een alternatief daarvoor. Dus je kunt en die initiatieven, en Simpol ondersteunen!

naar boven

5. Je kunt politici niet vertrouwen. Ze zeggen wel dat ze Simpol zullen implementeren, maar wat weerhoudt ze ervan om weer terug te krabbelen?

Hou ten eerste in gedachten, dat politici Simpol pas hoeven te implementeren, wanneer alle of voldoende naties de Toezegging hebben ondertekend. Daardoor is er niets waarover politici van gedachten kunnen veranderen totdat de dag van gelijktijdige implementatie arriveert. Op dat moment wordt het proces wereldwijd gestart, en al het beleid dat daarna uit Simpol voortvloeit, zal ook wereldwijd gelijktijdig worden doorgevoerd. Er bestaat dus op geen enkel moment een bedreiging voor de economische concurrentiepositie van een land, laat staan voor een partij of politicus.

Bedenk je ook dat politici die de Toezegging slechts ondertekenen omdat het ze extra stemmen opbrengt, waarschijnlijk niet zullen terugkrabbelen omdat ze dan diezelfde stemmen weer zouden verliezen. Voor politici zou het dus niet alleen onlogisch zijn om uit Simpol te stappen, het zou ze kiezers kosten, en als gevolg daarvan hun parlementszetels.

Ten tweede: terwijl de steun voor Simpol zich verder uitbreidt, en haar implementatie dichterbij komt, groeien de mondiale problemen ook. het zou onzinnig zijn voor politici om hun Toezegging the herroepen, want het zou niet in hun voordeel zijn om de wereld in chaos te laten vervallen.

Maar je hoeft niet te wachten tot het er allemaal zo slecht uitziet. Je kunt nu al aan de oplossing bijdragen door de Simpol-Toezegging te ondertekenen en daardoor landelijke politici te overtuigen, hetzelfde te doen.

naar boven

6. Hoe kunnen de VS er toe worden gebracht, dat ze Simpol ondersteunen? Beide partijen worden daar door de belangen van grote bedrijven beïnvloed.

Onze strategie voor het verzamelen van ondersteuning varieert van land tot land, afhankelijk van het electorale systeem. In landen met een meerderheidsstelsel, zoals het Verenigd Koninkrijk en de VS, werkt Simpol door de bestaande politieke partijen in heftiger concurrentie met elkaar te brengen.

De concurrentie is tegenwoordig intensiever doordat mensen zien dat elke partij die aan de macht komt uiteindelijk toch de belangen van de economie dient, ongeacht haar oorspronkelijke idealen. Er is steeds minder verschil tussen wat partijen kunnen waarmaken van hun beloftes, en de teleurstelling hierover groeit. Steeds meer zetels, en zelfs hele verkiezingen - worden hierdoor bepaald door relatief kleine aantallen van kiezers.

In de VS zou Simpol bijvoorbeeld als volgt de presidentiële ondersteuning kunnen winnen: Je herinnert je misschien, dat bij de verkiezingen van 2000 het resultaat afhing van ongeveer drieduizend stemmen in Florida. Bij een soortgelijke nek-aan-nek race in toekomstige verkiezingen zal Simpol een aanhang in Florida en andere doorslaggevende staten hebben opgebouwd van vijfduizend of meer ondersteuners.

Met zo’n kritieke massa aanhangers, die toegezegd hebben dat hun sterke kiesvoorkeur uitgaat naar welke kandidaat dan ook Simpol ondertekent, is het niet moeilijk om te zien dat beide kandidaten weinig andere keuzes hebben dan de Toezegging te ondertekenen - onafhankelijk van de belangen van de ondernemingen die hen sponsoren.

Stel je voor dat je presidentskandidaat bent van een van de twee grote partijen. Als je de Toezegging niet ondertekent, maar je tegenstander wel, verlies je de kans op het presidentschap. Maar als je wel tekent, zou je niet alleen een veel grotere kans hebben om te winnen, je zou ook niets riskeren omdat de implementatie van Simpol alleen plaatsvindt wanneer alle of voldoende naties ook ondertekend hebben. Wat zou je zelf doen?

Daarnaast zien we dat de VS en andere landen die we altijd als ‘winnaars’ in de wereldeconomie hebben gezien, landen die nooit geïnteresseerd waren in samenwerking, steeds meer verliezen. Zo niet economisch, dan wel ecologisch, of door andere gevolgen van problemen die zich verder zullen ontwikkelen zonder adequate wereldwijde samenwerking. Terwijl deze dingen erger worden, wordt het steeds aantrekkelijker voor politici en ondernemers om samen te werken.

Maar we hoeven niet te wachten tot het zover is. Steun Simpol nu.

naar boven

7. Hoe zullen niet-democratische landen worden overtuigd om Simpol te ondersteunen?

Er zijn een aantal redenen waarom verwacht kan worden dat niet-democratische landen het Simpol-proces ook zullen ondersteunen:

  1. Niet-democratische en ontwikkelingslanden ervaren de gevolgen van mondiale problemen net zo sterk als democratische landen.
  2. Veel leningen aan ontwikkelingslanden worden tegen hoge rentes verstrekt. En het is aannemelijk dat beleid, dat via Simpol wordt doorgevoerd, maatregelen zal bevatten om welvaart te verdelen op een rente-vrije basis. Een budget daarvoor zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan door een wereldwijde belasting op valuta-transacties te introduceren.
  3. Simpol is een voorstel dat wereldwijd van burgers komt, en niet van één bepaald land. Simpol komt dus van een neutrale ‘derde positie’ die niet gekleurd is door een verborgen agenda van nationaal zelfbelang.  

Support for Simpol is increasing in these countries, and this will provide a growing incentive to politicians to sign the Simpol Pledge. As politicians in the developed world gradually feel compelled to support the campaign, their colleagues in developing countries are likely to follow. So please start building that pressure now. Please support Simpol.

naar boven

8. Simpol kan alleen worden doorgevoerd als alle of voldoende naties het ondersteunen. Maar zullen regeringen dat niet gebruiken als een excuus om passief te blijven?

Simpol maakt onderscheid tussen twee categorieën van beleid.

    •    Unilateraal: Dit omvat al het beleid dat, wanneer unilateraal ingevoerd door een enkel land of een groep van landen, waarschijnlijk geen negatief effect zou hebben (of zelfs een positief effect) op de concurrentiepositie van dat land. Deze beleidsvormen kunnen unilateraal ingevoerd worden en zouden dus niet kwalificeren om in Simpol opgenomen te worden. Naties gaan er dus gewoon mee door, zulk beleid zelf te implementeren. Momenteel is dit de categorie waarin praktisch al het beleid valt - omdat er nog geen alternatief is, zoals Simpol dat voorstelt.

    •    Simultaan Beleid: Dit omvat de meer ver-reikende vormen van beleid die, wanneer unilateraal geïmplementeerd door een enkele of groep van naties, waarschijnlijk een negatieve impact zouden hebben op de concurrentiepositie, werkgelegenheid, financiële markten, etc. Dit beleid komt dus aanmerking om in Simpol opgenomen te worden, want alleen simultane implementatie kan de effecten ervan voor iedereen positief maken.

Naties doen momenteel nog steeds water bij de wijn als er beleid opgesteld moet worden om mondiale problemen aan te pakken, omdat er een raamwerk voor samenwerking ontbreekt. Daarom is Simpol zo urgent. Dus help alsjeblieft mee door Simpol te ondertekenen.

naar boven

9. Zal het beleid wereldwijd op dezelfde dag worden geïmplementeerd? Of in meerdere stadia?

Beide situaties zijn mogelijk. Al het beleid dat door Simpol ontstaat zal gelijktijdig door regeringen worden geïmplementeerd op dezelfde datum, maar sommige beleidsmaatregelen zouden kunnen worden ingevoerd aan de hand van een tijdschema, geleidelijk, stap voor stap. Zulke details zullen worden bepaald wanneer de beleidsinhoud van Simpol wordt geformuleerd en onderhandeld.

Maar het zal alleen gebeuren als wij ervoor zorgen dat het gebeurt. Dus ondersteun Simpol nu.

naar boven

10. Als alle landen een bepaald beleid gelijktijdig doorvoeren, kunnen individuele landen nog steeds hun concurrentiepositie verzwakken. Hoe lost Simpol dit op?

Simpol lost dit op doordat het een beleidsraamwerk biedt voor meerdere thema’s tegelijk. Momenteel proberen politici problemen zoals klimaatsverandering afzonderlijk aan te pakken.

Maar zelfs als zulke verdragen gelijktijdig zouden worden geïmplementeerd door alle naties, dan zouden sterk vervuilende landen zoals de VS nog steeds aan het kortste eind trekken ten opzichte van kleinere vervuilers, omdat grote vervuilers meer moeten snijden in hun economie.

Daarom werken ze niet mee. Simpol daarentegen kan meer dan één beleid bevatten, waardoor naties die bij het ene verliezen, erop vooruit gaan bij het andere.

Simpol zou bijvoorbeeld zowel een beleid kunnen bevatten voor drastische reducties in de uitstoot van broeikasgassen, als, laten we zeggen, een wereldwijde belasting op buitenlandse valutatransacties (zoals de ‘Tobin Tax’). Beide zouden samen kunnen worden geïmplementeerd door alle of voldoende naties tegelijkertijd.

Een deel van de opbrengsten van de Tobin Tax zou dan gebruikt kunnen worden om de pijn te verzachten voor de naties die hard geraakt worden door het deel van de overeenkomst dat over broeikasgassen gaat. Op die manier kunnen wereldwijde belangen veel beter worden afgestemd op nationaal eigenbelang, waardoor de kansen op mondiale samenwerking veel groter worden. 

Ga voor meer informatie naar de pagina Beleidsontwikkeling.

naar boven

11. Zal Simpol niet alle landen over één kam scheren, wat voor sommige landen nadelig zal zijn?

Het kan momenteel nog moeilijk zijn om je beleid voor te stellen dat wereldwijd simultaan geïmplementeerd wordt. Maar we kunnen nu al beleid zien ontstaan dat baseert op dit principe; de meest opvallende daarvan is de ‘Tobin Tax’.

Een ander goed voorbeeld is de wet die door het Amerikaanse congreslid Eleanor Holmes Norton werd geïntroduceerd in het Huis van Afgevaardigden (HR-2545). Deze wet beschrijft de afschaffing van Amerikaanse nucleaire wapens wanneer alle andere nucleaire staten dat ook doen.

Ook beleid zoals Contractie & Convergentie om het broeikaseffect tegen te gaan hebben ook gelijktijdige implementatie nodig. En de toekomstige regulering van transnationale corporaties en financiële markten zullen ook de aanpak van Simpol nodig hebben.

De wereldwijde gelijktijdige implementatie van beleid hoeft geen ‘one size fits all’ aanpak te zijn. De maatregelen van Simpol zullen overeenkomsten bevatten over uitzonderingen en compensaties voor verschillende landen.

Dus het beleid wordt wereldwijd gelijktijdig geïmplementeerd, maar de bepalingen kunnen worden ontworpen om verschillende landen verschillend te beïnvloeden, afhankelijk van hun behoeftes. 

naar boven

12. Hoe zal het beleid van Simpol worden geformuleerd, en door wie?

De processen voor het ontwikkelen van het beleid van Simpol worden gelanceerd wanneer er voldoende principiële ondersteuning is voor Simpol, van politici wereldwijd. Omdat de wereld zo snel verandert, richten we ons eerst op het verzamelen van steun, in plaats van nu al beleid voor te bereiden.

De beleidsinhoud van Simpol zal, als de tijd rijp is, worden ontwikkeld door burgers, door middel van processen die worden ontworpen en georganiseerd door de nationale Simpol-organisaties, onder toezicht van de International Simultaneous Policy Organisation.

Op dat moment worden burgers die Simpol ondersteunen uitgenodigd om zelf het beleid voor Simpol voor te stellen, te ontwerpen, te onderhandelen en uiteindelijk goed te keuren. In dit proces kunnen ze beleid benutten dat al door politici is ontwikkeld, door NGO’s, of ze kunnen onafhankelijke beleidsdeskundigen inzetten.

Om erachter te komen hoe niet-democratische landen deel kunnen nemen aan de beleidsontwikkeling van Simpol, zie vraag 7.

naar boven

13. Wat zijn de organisatiestructuren binnen Simpol?

Nationale Simpol-Organisaties worden momenteel in zoveel mogelijk democratische landen opgericht. Ze zullen volgens lokale wetten worden geïntegreerd als organisaties zonder winstoogmerk. Het zijn geen goede doelen (charities), ze nemen geen fondsen aan van ondernemingen met winstoogmerk, en zijn dus helemaal afhankelijk van de steun van individuele burgers.

De organisatiestructuur van elke nationale organisatie omvat de twee takken van beleidsontwikkeling en het opbouwen van politieke ondersteuning:

    •    Het proces voor beleidsontwikkeling zal na haar lancering strikt democratisch zijn, en open voor alle nationale ondersteuners in elk land waar een campagne plaatsvindt.

    •    Het opbouwen van politieke ondersteuning wordt net als een campagne van een NGO georganiseerd. Nationale Simpol-organisaties hebben een Management Board om de campagne te sturen, ondersteund door hun leden en vrijwilligers. Een netwerk van Lokale Simpol-Groepen in elke kieskring of regio zet de campagne op lokaal niveau voort.

Neem voor meer informatie over Simpol-organisaties in andere landen Opens external link in new windowcontact met ons op.

naar boven

14. Hoe staat Simpol tegenover het idee van een wereldregering, of wereldwijde democratie?

Wanneer Simpol geïmplementeerd wordt, zal het een vorm van bindend wereldwijd bestuur zijn, omdat alle of voldoende naties een gezamenlijk overeengekomen pakket van beleidsmaatregelen gelijktijdig zullen hebben geïmplementeerd.

Wereldwijde dekking zal dus worden bereikt zonder een wereldregering nodig te hebben. Doordat de beleidsmaatregelen van Simpol opgesteld worden door burgers wereldwijd, die de Simpol-campagne ondersteunen, zal Simpol ook in essentie democratisch zijn, terwijl het ook de gelijkheid en soevereiniteit van alle naties respecteert.

Onthoud dat Simpol alleen beleid zal bevatten dat naties niet als enkeling kunnen implementeren vanwege de angst om hun concurrentiepositie te verzwakken. Dus al het andere beleid heeft met Simpol niets te maken, en kan als voorheen onafhankelijk door naties worden geïmplementeerd.

Op deze manier blijft de nationale soevereiniteit intact, terwijl wereldwijde samenwerking wordt bevorderd. Simpol belichaamt dus van nature het principe van subsidiariteit, en representeert een synthese van mondiale eenheid en nationale diversiteit.

Simpol is voor zover wij weten het enige initiatief is dat burgers ertoe in staat stelt hun stemmen in nationale verkiezingen te gebruiken om hun politici ertoe te brengen, mondiale problemen op te lossen. Simpol kan dus als de eerste - en misschien wel enige - vorm van mondiale electorale politiek gezien worden. Het is de manier waarop burgers hun stem echt laten gelden, zowel nationaal als mondiaal.

Simpol is een vorm van mensgericht wereldbestuur, die voortkomt uit de noodzaak, op een nieuwe manier met onze complexere wereld om te gaan: een geglobaliseerde wereld die dus ook mondiale regels nodig heeft. In het verleden was de ontwikkeling van natie-staten een soortgelijke overgang nadat steden de grootste politieke eenheden waren. Na een periode van concurrentie werd er besloten samen te werken, waardoor het nu ondenkbaar is dat individuele steden in Nederland elkaar in de haren zouden vliegen.

Nu de wereld zo complex is geworden dat we er niet uitkomen door tussen landen te blijven concurreren, moeten we een nieuwe sprong in deze ontwikkeling maken.

Door Simpol te steunen oefenen wij wereldburgers zowel ons democratische recht als onze mondiale verantwoordelijkheid uit.

naar boven

15. Wat maakt Simpol anders dan de bestaande manieren waarop internationale verdragen worden gemaakt?

Er zijn drie centrale verschillen:

    •    Ten eerste gaat de gangbare ontwikkeling van internationale verdragen er van uit dat, zodra er een overeenkomst is getroffen, de deelnemende naties vrij zijn om de bepalingen te implementeren. Zodra ze de top uitlopen staan ze echter weer in het huidige klimaat van internationale competitie. Hierdoor worden zelfs de meest bescheiden internationaal overeengekomen targets niet gehaald. Simpol zou daarentegen de vicieuze cirkel van concurrentie doorbreken, en zo de weg vrijmaken voor het implementeren van robuuste mondiale maatregelen op een manier die de concurrentiepositie individuele landen niet schaadt.

   •    Ten tweede bestaan de meeste internationale verdragen uit overeenkomsten over doelstellingen, terwijl de de naties zelf over de manieren beslissen waarop die nagestreefd worden. Dus de onderliggende angst voor concurrentie blijft. Met Simpol zouden echter specifieke sectoren, producten of belastingen onder landelijke wetgeving vallen, waarin de effecten van concurrentie in ogenschouw zijn genomen, en waar nodig gecompenseerd.

    •    Tot slot behandelen internationale verdragen maar één thema tegelijkertijd (bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen), waardoor er geen compensatie wordt aangeboden voor naties die meer in hun uitstoot moeten snijden dan anderen. Het resultaat: geen samenwerking en geen initiatiefname. Het multi-thematische raamwerk van Simpol verhelpt dit, doordat landen die er bij het ene op achteruit gaan, bij een ander thema weer voordeel krijgen. Zo worden de kansen op substantiële samenwerking veel groter.

Zorg er samen met ons voor dat deze verandering ook daadwerkelijk gaat lukken. Sluit je daarom vandaag aan bij Simpol.

naar boven

16. Welk effect zou Simpol hebben op de wapenhandel en de dreiging van gewapende conflicten?

De ontwikkeling van de EU is een goed voorbeeld om dit uit te leggen. Eeuwenlang bestond Europa uit talrijke naties die geregeld oorlog met elkaar voerden. Er werden grote hoeveelheden wapens geproduceerd en gebruikt in die oorlogen, en miljoenen mensen stierven.

Maar toen leerden de naties van Europa geleidelijk samen te werken op economisch vlak, en tot op zekere hoogte ook politiek. Nu de EU is gevormd is de gedachte dat ze ooit de oorlog aan elkaar zouden verklaren vrijwel ondenkbaar geworden.

Dus ondanks dat er nog steeds grote hoeveelheden wapens worden geproduceerd in de EU, worden ze hoofdzakelijk ’geconsumeerd’ buiten haar grenzen. De EU zelf is dus geen markt meer voor het gebruik van wapens, omdat het in beginsel een samenwerkingsverband van naties is geworden.

Simpol breidt deze gedachte uit naar het wereldwijde niveau, omdat het een een basis biedt waarop ALLE naties samen mondiale problemen kunnen oplossen. Dit wordt gedaan met nationaal regeringsbeleid en belastingen, simultaan wereldwijd, met passende herdistributie en compensatie van middelen tussen alle naties.

Dit is soortgelijk aan wat in de EU gebeurde. Wanneer samenwerking  wordt uitgebreid naar alle landen, zal de hele planeet grotendeels samenwerken in plaats van concurreren. Net als het binnen Europa ging, zal zo de mondiale markt voor grote hoeveelheden wapens in feite zijn afgeschaft.

Dat betekent nog niet dat er geen oorlog meer zal zijn. Maar de hele mondiale atmosfeer zou getransformeerd worden door Simpol, tot het punt dat de kans op grootschalige oorlog extreem klein wordt. Er zal dan een sterke drijfveer voor naties zijn, om ervoor te zorgen dat het zo blijft.

Het beste tegenmiddel voor gewapende conflicten is dus samenwerking. Help een einde te maken aan oorlogen door Simpol te steunen.

naar boven

17. Er zijn al zo veel fantastische lokale initiatieven. En die zijn NU al bezig! Waarom hebben we Simpol dan nodig?

Wij juichen zulke initiatieven toe, en geloven dat ze absoluut belangrijk zijn en moeten worden gestimuleerd. Bovenal wijzen ze de weg naar een duurzame toekomst.

Maar ze zijn helaas niet genoeg. Veel mensen veranderen hun levensstijl om deze waarden van duurzaamheid na te leven, maar vele miljoenen doen -of kunnen- dat niet. En die miljoenen mensen zullen waarschijnlijk betoverd zijn door consumentisme, en zeer afhankelijk van de mondiale economie.
Verder kunnen we er niet van uitgaan dat kleinschalige initiatieven de bestaande economie op een welwillende en vreedzame manier zullen vervangen. Economische, ecologische en sociale verstoringen groeien en de mondiale economie wordt steeds instabieler. Daarbij zijn burgerlijke ongehoorzaamheid en sociale onrust niet ondenkbaar.

Wanneer supermarkt-schappen leeg raken, tankstations droogstaan, en de elektriciteit uitvalt, riskeren de duurzame initiatieven, die met veel liefde en inspanning zijn opgebouwd, in de ontstane chaos vertrapt en vergeten te worden. In dat kille licht gezien is er geen substituut voor wetgeving en bestuur op mondiaal niveau, die zulke uitwassen kan voorkomen.

Dus waarom niet “Mondiaal Denken, en Mondiaal Handelen”? Ga door met je lokale initiatieven. Maar act globally, door Opens external link in current windowSimpol te ondersteunen!

naar boven

18. Hoe zit het dan met de macht van de consument, en corporate social responsibility? Dat is toch genoeg om de bedrijven in bedwang te houden?

Simpol juicht alle vreedzame inspanningen toe, die bedrijven tot corporate social responsibility proberen aan te sporen. Maar we moeten inzien dat bedrijven in een zeer competitieve omgeving functioneren. Elk bedrijf dat op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier handelt, verhoogt daarmee - tenminste op korte termijn - haar operationele kosten, en riskeert daarmee dat ze de markt verliest aan haar concurrenten die niet per se zulke scrupules hebben.

Tot in grote mate kunnen bedrijven het zich slechts veroorloven om zo duurzaam te zijn als hun grootste concurrenten toestaan. Dus alle initiatieven om verantwoordelijk gedrag in ondernemingen te stimuleren worden aangemoedigd - maar ze zijn niet genoeg. Nogmaals, het perspectief van Simpol is dat er geen vervanging is voor adequate mondiale regulering.

Dus waarom doen we niet beide? Boycott elk bedrijf dat niet duurzaam handelt, en Opens external link in current windowondersteun Simpol.

naar boven

19. Activisten zijn zo geconcentreerd op hun eigen projecten. Hoe kan Simpol toch hun steun winnen?

Activisten uit alle richtingen beseffen dat politici en regeringen steeds meer gevangen zijn door de eisen van transnationale bedrijven, de financiële markten en de noodzaak om de economische concurrentiepositie van hun land in de globale markt te beschermen. Ze merken dat hun conventionele vormen van invloed zoals lobbyen, demonstraties, bezettingen, stakingen, en media-aandacht niet goed meer werken.

Simpol biedt activisten een nieuwe manier om voor hun doelen druk uit te oefenen die onverdund en toch politiek effectief is, en ook hun bestaande campagnes aanvult en versterkt. Het biedt hen een echt mondiale benadering om hun doelstellingen kracht bij te zetten via nationale electorale processen - maar zonder zelf een politieke partij te worden.

Zo kunnen activisten druk blijven uitoefenen voor beleid dat landelijk unilateraal geïmplementeerd kan worden. Maar voor beleid dat een internationale aanpak vergt, kunnen ze Opens external link in current windowSimpol ondersteunen.

naar boven

Heb je nog andere vragen over Simpol? Of ben je iets tegengekomen dat gecorrigeerd kan worden? Laat het ons weten. We doen ons best om tijdig te antwoorden.

Of ga nog meer de diepte in met het nieuwste boek over Simpol.