Doorbreek de blokkades voor het oplossen van wereldwijde problemen
 

naar boven

Simpol - Beleidsontwikkeling

De inhoud van het beleid van Simpol zal, als de tijd daar is, ontwikkeld worden door burgers. Dit zal gebeuren via processen die door de nationale Simpol-organisaties worden begeleid, onder supervisie van ISPO (the International Simultaneous Policy Organisation). Deze processen zullen pas gelanceerd worden wanneer er voldoende principiële ondersteuning is voor Simpol, van politici over de hele wereld.

Om dat moment zullen deze processen voor beleidsontwikkeling de Simpol-ondersteuners in ieder land toestaan om de onderdelen van het beleid van Simpol voor te stellen, te ontwerpen, en te verfijnen. Hiervoor kunnen ze putten uit voorstellen van bijvoorbeeld NGO's, politici, denktanks en door hen zelf gekozen beleids-experts.

Dit zal gevolgd worden door internationale onderhandelingen om tot een definitieve set maatregelen te komen, die mondiaal en tegelijkertijd door naties geïmplementeerd gaan worden. Vóór deze implementatie zullen burgers en politici in democratische landen nog éénmaal worden uitgenodigd, hun steun te bevestigen.

Op die manier blijft de inhoud van het beleid van Simpol…

  • Flexibel: De onderdelen van het beleid zullen te allen tijde open blijven voor revisie, tot het moment van implementatie, om zo te garanderen dat het dat ze volledig passend zijn voor de dan heersende mondiale situatie.
  • Democratisch: Ondersteuners die zich bij de campagne voegen na de lancering van het proces voor beleidsontwikkeling, zullen nog steeds de kans hebben om bij te dragen, totdat de uiteindelijke delen van het beleid internationaal zijn onderhandeld en overeengekomen.

Simpol is ook mondiaal inclusief. Het staat niet alleen burgers in democratische landen toe om deel te nemen aan het ontwikkelen van beleid, ook de regeringen van niet-democratiche landen zullen, op een passend moment, worden uitgenodigd om deel te nemen in internationale onderhandelingen om een definitieve overeenstemming te bereiken.

Zowel ondersteunende burgers als ondersteunende politici zullen worden uitgenodigd, vóór definitieve implementatie, om hun instemming te bevestigen.

Subsidiariteit

Om te garanderen dat Simpol alleen beleid omvat dat daadwerkelijk simultane implementatie vereist, hanteert het proces een uniek criterium om beleid buiten te sluiten, dat naties unilateraal kunnen doorvoeren. Zo bereikt Simpol een gezonde subsidiariteit tussen het wereldwijde en nationale niveau, waardoor de nationale soevereiniteit beschermd wordt. Dit criterium wordt uitgedrukt in de volgende vraag:

Zou de unilaterale implementatie van het beleid door een enkele natie (of door een beperkte groep naties) waarschijnlijk een significant concurrentienadeel voor die natie(s) veroorzaken?

Indien het antwoord is:

·         Nee: het beleid is niet geschikt om in Simpol verwerkt te worden, omdat het door elke natie (of beperkte groep naties) op zich geïmplementeerd zou kunnen worden.

·         Ja: het beleid is geschikt om in Simpol verwerkt te worden.

Zo wordt alleen passend beleid ingesloten terwijl de nationale soevereiniteit van alle naties behouden blijft.

naar boven

Meervoudig Beleidsraamwerk

Een van de unieke eigenschappen van Simpol is dat het meer dan één beleid kan omvatten. Door twee of meerdere complementaire vormen van beleid te combineren, kunnen naties die nadeel ondervinden aan het ene beleid, voordeel krijgen bij het andere, waardoor de kansen op wereldwijde samenwerking enorm vergroot worden.

Als voorbeeld zouden de volgende wereldwijde beleidsvormen kunnen worden gecombineerd en samen onderhandeld, om zo een enkel Simultaanbeleid te vormen:

  • Belasting  op Valuta-Transacties (Tobin Tax): Deze belasting, wanneer wereldwijd en simultaan ingevoerd, zou risico-vrij zijn voor alle naties en zou substantiële opbrengsten opleveren uit de financiële markt. Deze zouden dan kunnen worden gebruikt om naties te compenseren die nadeel zouden ondervinden van…
  • Een overeenkomst voor CO2-reductie: Dramatische reducties in CO2-uitstoot door alle naties, met dramatische verminderingen door de meest-vervuilende naties, zoals de VS en China. Naties die buitenproportionele kosten hebben door het reduceren van hun emissies kunnen dus gecompenseerd worden, volgens een overeengekomen formule, via opbrengsten van de Valuta Transactie (Tobin) Belasting.

naar boven

Een Twee-Traps Proces

Het proces van Simpol's beleidsontwikkeling zou pas beginnen wanneer er voldoende politieke steun voor Simpol is van rond de wereld. Het zal plaatsvinden in twee stadia:

·         Het Eerste Stadium dient om de verschillende perspectieven en prioriteiten van ondersteuners in elk land op te nemen. Dit zal pas beginnen wanneer Simpol voldoende principiële steun zou hebben verzameld van politici van rond de wereld, om beleidsontwikkeling de moeite waard te maken. Op dat punt zouden nationale Simpol-organisaties hun eigen processen voor nationale beleidsontwikkeling lanceren. Op deze manier kan rekening gehouden worden met nationale perspectieven en prioriteiten.

·         Het Tweede Stadium omvat de internationale onderhandelingen over een definitief stelsel van beleidsonderdelen waar ondersteuners en alle regeringen mee in kunnen stemmen en die zij kunnen implementeren. Dit zal pas beginnen op het moment dat de internationale steun voor Simpol wijdverbreid geworden is en de mogelijkheid van implementatie nadert. De details van deze internationale onderhandelingen kunnen niet volledig voorspeld worden in het huidige stadium. Maar de verwachting is, dat in democratische landen vertegenwoordigers van zowel nationale regeringen als hun respectieve nationale Simpol-organisaties zij-aan-zij worden betrokken. Ook zouden de regeringen van niet-democratische landen worden betrokken.

naar boven