Doorbreek de blokkades voor het oplossen van wereldwijde problemen
 

Problemen die waarschijnlijk de Simpol-benadering nodig hebben

Bescherming van het Gemeengoed

 

Kwesties als luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, klimaatsverandering, schone oceanen en de beschikbaarheid van voldoende zuiver drinkwater worden in toenemende mate erkend als factoren die zowel een mondiale als lokale benadering nodig hebben. In veel gevallen zijn de technologieën voor het reduceren van uitstoot en vervuiling beschikbaar, maar doordat hun gebruik vaak extra kosten met zich meebrengt, zijn naties terughoudend om de nodige regulering door te voeren wegens de angst dat hun industrieën hun concurrentiepositie verliezen in de mondiale markt. Hoe vaak hoorden we niet al dit soort nieuws, op het gebied van klimaatsverandering bijvoorbeeld.

"Brown krabbelt terug van 'green tax'.

GORDON BROWN (toenmalig Minister van Financiën, Verenigd Koninkrijk, red.) zal vandaag buigen voor druk van Big Business door af te zien van zijn plannen om een “groene” belasting aan de industrie op te leggen. In zijn uitspraken voor de budgettering zal de minister de mileulobby teleurstellen door de klimaatsveranderings-heffingen om te buigen na lgelobby door Britse bazen, die waarschuwden dat het de productiviteit zou schaden en banen zou gaan kosten.” (The Independent. 9 November 1999.)

Wanneer genoeg naties zouden samenwerken door het simultaan implementeren van de benodigde regelgeving, zoals het Simultane Beleid (Simpol) voorstelt, zullen de nodige belastingen of strictere uitstootregels kunnen worden geïmplementeerd zonder enig verlies aan concurrentievermogen of het risico dat bedrijven hun banen naar elders verplaatsen. Tevens, met Simpol wordt het vooruitzicht op echt dramatische beperkingen van uitstoot echt een mogelijkheid, in plaats van de huidige, zeer milde en onvoldoende voorwaarden van het Kyoto-Protocol.

naar boven

Wereldwijde Regulering van Financiële Markten

De wereldijde regulering van internationaal mobiele financiële markten wordt in toenemende mate gezien als van vitaal belang voor een duurzaam financieel systeem. Maatregelen zoals de “Tobin Tax” en andere restricties op derivaten en andere “financiële instrumenten” worden al lang erkend als noodzakelijk om de “casino-economie” onder controle te houden. Bovendien kunnen de toenemende bedreigingen van terroristen, drugshandelaren en internationale misdaadsyndicaten niet aangepakt worden zolang belastingparadijzen deze mensen blijven toestaan geld wit te wassen en zich in te dekken tegen de verschillen tussen belastingtarieven in landen.

naar boven

Destructieve Belastingconcurrentie

De open mondiale markt van vandaag staat ondernemingen toe hun operaties vrij van het ene land naar het andere te verplaatsen, Maar regeringen trekken graag de banen en investeringen aan die ondernemingen met zich meebrengen. Daardoor zijn regeringen verwikkeld in een destructieve ‘race naar de bodem’ qua zakelijke belastingen. De belasting-inning van bedrijven rond de wereld neemt bijgevolg sterk af. De London Financial Times (2 mei 2003), publiceerde het volgende artikel dat duidelijk het probleem beschrijft.

“Concurrentie tussen regeringen om bedrijven aan te trekken drijft belastingen voor ondernemingen wereldwijd omlaag, waardoor de druk om belastingen op individuen te heffen stijgt, aldus KPMG. Met de toenemende internationalisering van bedrijven is het makkelijker voor ze geworden om activiteiten te verschuiven tussen staten of hun winsten te bestemmen in landen met lagere belastingen. (…) “Ik geloof dat zakelijke belastingen in bijna terminale achteruitgang verkeren,” zei John Whiting, een belastingpartner bij adviesbureau PwC. “In de komende tien jaar zullen regeringen moeten dealen met een hoop minder zakelijke inkomsten en zullen hun belastingen elders moeten verhogen.” “Het is een strijd die regeringen nooit zullen winnen,” zei hij.”

Een studie die gedurende 2002 en 2003 verd uitgevoerd door Citizens for Tax Justice (Burgers voor Belasting-gerechtigheid) liet zien dat de belastingbetalingen van 275 ‘Fortune 500’-bedrijven minder dan de helft van de wettelijke norm van 35 procent lagen, en 82% van de geïnspecteerde bedrijven betaalde geen of minder federale inkostenbelasting. (Bron: London Financial Times, 22 november 2004)

Nu zakelijke belastingopbrengsten opdrogen als gevolg van deze destructieve concurrentie, is het nauwelijks verrassend dat regeringen onvoldoende middelen hebben om behoorlijke openbare diensten zoals scholen, ziekenhuizen en openbaar vervoer te financieren. Omdat elke natie die het aan zou durven haar zakelijke belastingen te verhogen ongetwijfeld haar concurrentiepositie zou schaden, kan deze mondiale vicieuze cirkel alleen doorbroken worden door simultane stappen door regeringen, zoals het Simultane Beleid (Simpol) voorstelt.

naar boven

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ondernemingen werken in een wereldwijde markt. De aandelen van grote bedrijven worden op wereldwijde aandelenmarkten genoteerd.  Hoewel bedrijven ongetwijfeld worden beïnvloed door het verlangen van consumenten om producten te kopen die onder verantwoordelijke milieu- en sociale omstandigheden worden geproduceerd, kunnen ze het zich niet permitteren de strijd met hun concurrenten te verliezen.

Elke onderneming die dat doet nodigt een vermindering van winsten uit, zowel als de waardevermindering van hun aandelen en, uiteindelijk, de dreiging van een vijandige overname. Aldus is het in een wereldwijde competitieve markt geen overdrijving om te zeggen dat ondernemingen het zich slechts kunnen veroorloven om zo verantwoordelijk te ondernemen als hun grootste concurrenten doen. Zoals ondernemingen het zelf zeggen: “Als wij het niet doen, doen onze concurrenten het wel.”

Zonder passende wereldwijde regulering zoals het Simultane Beleid (Simpol) voorstelt,  is het dus simpelweg onrealistisch om enige duurzame of significante verbetering van het sociale- of milieubeleid  zolang bedrijven vrij zijn om zich over nationale grenzen te verplaatsen naar waar de lonen ook maar het laagst en potentiële winsten het hoogst zijn.

naar boven

Lokalisatie en Voedselzekerheid

De lokalisatie van productie en consumptie, tegenover het transport van allerlei goederen over lange afstanden naar en van alle hoeken van de aarde, wordt in toenemende mate herkend als een centrale voorwaarde voor een duurzame mondiale economie en milieustandaard in de 21e eeuw.

Veel van het beleid dat nodig is om deze lokalisatie te bereiken hangt echter af van wereldwijde samenwerking. Vormen van beleid zoals die worden bepleit door velen die tot lokalisatie oproepen, zoals “Site here to Sell here” (d.w.z. de unilaterale oplegging van regels om ondernemingen die lokaal willen verkopen te dwingen ook enkele van hun operaties lokaal te vestigen) zullen moeilijk door te voeren zijn wanneer financiële markten elk land dat zulk beleid overweegt als “niet bevorderend voor zakelijke behoeften” of “protectionistisch” ziet. Aldus zou het het vervliegen van kapitaal, de devaluatie van de valuta, enzovoort inhouden (zelfs als de regels van de WTO zulk beleid niet al uit zou sluiten). Zodoende is het bereiken van lokalisatie waarschijnlijk afhankelijk van de her-regulering van kapitaalmarkten en transnationale ondernemingen zoals voorgesteld door eht Simultane Beleid (Simpol).

Daarnaast kunnen lokale productie en consumptie kunnen worden bevorderd door passend, wereldwijd Simpol-soortig beleid zoals een mondiale belasting op brandstoffen. De wereldwijd hogere brandstofprijzen die zo’n belasting zou veroorzaken zouden transport over lange afstanden duurder maken en zouden bijgevolg:

  • CO2-uitstoot en andere transport-gerelateerde vervuiling reduceren
  • Transport-opstoppingen en files verminderen
  • Lokaal geproduceerde goederen relatief goedkoper maken en daardoor beter concurrerend, wat lokale economieën bevordert
  • Belastinginkomsten aanzienlijk verhogen om armere landen te financieren die zouden achteruitgaan op zo’n belasting, zoals olie-producerende landen
  • Aan vervuiling gerelateerde gezondheidsproblemen verminderen, naast de daarbij horende last op de openbare gezondheidsvoorzieningen
  • Fossiele brandstoffen conserveren

De bovengenoemde belasting op brandstoffen is natuurlijk maar één voorbeeld van hoe wereldwijde samenwerking – zoals bepleit door het Simultane Beleid (Simpol) – een voorwaarde is voor het bereiken van gezonde en levendige lokale economieën.

naar boven

Verzorgen van Adequate Openbare Voorzieningen

De liberalisering van de financiële markt, die kapitaalbezitters en ondernemingen heeft toegestaan om belasting en regulering te ontwijken door hun activiteiten naar elders te verplaatsen, heeft de algemene last van belastingheffing verplaatst  naar de massa van gewone burgers.

In combinatie met de terughoudendheid van regeringen om de belasting te verhogen, uit vrees voor het verliezen van stemmen, heeft dit geresulteerd in de inmiddels beruchte bezuiningen op overheidsuitgaven, vooral op vervoer, gezondheid en educatie. Het heeft er ook in geresulteerd, dat regeringen met toenemende mate openbare voorzieningen proberen te privatiseren of door ze te laten opereren met private bedrijven.

Omdat we in een wereldwijde markt leven, ervaren praktisch alle landen dit fenomeen in meer of mindere mate ondanks het groeiende bewijs dat private ondernemingen niet in staat zijn om betrouwbaar en veilig diensten zoals spoorwegen, energie, water en andere vitale diensten aan te bieden.

De Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten (GATS) van de WTO verergert deze situatie doordat alle regeringen erdoor gaan geloven dat “meer concurrentie” en “grotere efficiëntie” deze problemen zal oplossen, terwijl al het bewijs suggereert dat ze deze alleen maar erger maken.

Daarnaast wordt het aanbieden van openbare voorzieningen aan private ondernemingen in toenemende mate door financiële markten gezien als een kenmerk van “een competitieve nationale economie die bevorderlijk is voor zakelijke behoeften”. Regeringen die aarzelen om zulk beleid te volgen riskeren onmiddellijke bestraffing door financiële markten.

Maatregelen om belastingen voor ondernemingen gelijktijdig en voorbij nationale grenzen door te voeren, zoals waar het Simultane Beleid (Simpol) toe oproept, zou daarom de belastingdruk terugbrengen naar de ondernemingen en financiële speculanten, waardoor voldoende gefinancierde en adequate openbare voorzieningen zouden worden hersteld.

naar boven

Afvalreductie en Recycling

Afvalreductie en recycling zijn sleutelvoorwaarden voor een duurzame economie en milieu. Echter, regels van e WTO die nationaal onderscheid uitsluit tussen goederen die recycleerbaar verpakt zijn en goederen die dat niet zijn, maken het erg moeilijk om afvalvermindering en recycling te bevorderen. Dit is een inherente eigenschap van de WTO, die primair gefocust is op het vergroten (liberaliseren) van de handel en niet zozeer op mileukwesties.

Wereldwijde regulering, zoals voorgesteld door het Simultane Beleid (Simpol), is nodig om óf te zorgen dat milieu-overwegingen voldoende worden opgenomen in WTO-regelgeving, óf om mondiale kapitaalmarkten en ondernemingen te her-reguleren om indiciduele regeringen de nodige vrijheid toe te staan om passende nationale regelgeving op te leggen zonder angst voor kapitaalvlucht of een afwendende marktreactie.

naar boven

Internationale Misdaad en Terrorisme

“De totale kosten van internationale criminaliteit wordt geschat op 3.6% van het wereldwijde GDP, volgens Juri Fedotow, hoofd van het bureau voor Preventie van Drugs en Criminaliteit (UNODC) dat gevestigd is in Wenen. Mensenhandelaars alleen al strijken jaarlijks ongeveer $32m op door hun activiteiten. “We moeten erkennen dat dit een probleem is dat een wereldwijde oplossing nodig heeft”, zei hij toen hij een VN-conferentie bezocht over criminaliteit. “Geen natie op zich kan dit probleem alleen aanpakken”. Der Spiegel, 23 april 2012.

Chemicaliën, Pesticiden en Gevaarlijke Substanties

In een geglobaliseerde wereld waarin regeringen met toenemende mate elke maatregel vrezen die de kosten voor de industrie zou kunnen verhogen of binnenlandse investeringen zou kunnen afweren, wordt unilaterale actie om schadelijke stoffen ondr controle te houden moeilijk, zo niet onmogelijk. Zelfs de EU, die geacht wordt een baken van hoge standaards op sociaal- en milieugebied is niet immuun voor de kracht van de mondiale markt en kan niet reguleren uit angst voor de gevolgen. Het volgende nieuwsbericht illustreert dit punt:

‘Gevarenchemicaliën’ krijgen Groen Licht van EU voor Voortgezet Gebruik. Alledaagse chemicaliën die verdacht worden van het veroorzaken van geboortedefecten, allergiën en leerproblemen bij kinderen kunnen nog steeds geproduceerd en verkocht worden in de EU onder een whitepaper dat gisteren werd gepubliceerd door de Europese Commissie. Geschokte milieu-activisten zeiden dat het een overwinning was voor de chemische industrie, die beperkingen op producten had tegengewerkt tenzij er sluitend bewijs zou zijn dat ze schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. De Commissie claimde in een uitspraak dat het whitepaper een stap voorwaards was in het beschermen van de bevolking voor 30.000 chemicaliën die routinematig ongetest in het milieu worden losgelaten in alledaagse producten, zoals plastic en auto-oderdelen. In een lange en uitputtende bijeenkomst in Straatsburg werd het milieu-directoraat van de Commissie gedwongen om te wijken voor de lobby van de industrie, die het verlies van banen en de concurrentiepositie als alledaagse chemicaliën getest zouden moeten worden. … Elizabeth Salter-Green van het WNF zei: “De politici moeten instemmen met dit [voorstel van het directoraat], we hopen dat ze net zo woedend zijn als wij.” Michael Warhurst van Friends of the Earth zei “Ministers van over heel Europa moeten de commissie vertellen dit pathetische document weg te gooien, en in plaats daarvan plannen maken die menselijke gezondheid boven de gevestigde belangen van de chemische industrie plaatsen.” … De industrie, de grootste van de wereld, is ook niet tevreden met het whitepaper, maar wegens andere redenen. Hoewel ze er volledig mee instemt dat testen op grote schaal onvermijdelijk is, is de industrie bezorgd dat welke regels van de EU dan ook het risico meebrengen dat ze met teveel regeltjes wordt opgezadeld en dat haar concurrentiepositie ten opzichte van de VS wordt beschadigd. … Sommigen in de industrie hebben al gewaarschuwd dat als Brussel te ver gaat, er duizenden banen op het spel staan.” (The Guardian, 15 februari 2001)

Wanneer zulke chemicaliën het onderwerp zijn can wereldwijde en gelijktijdige overeenstemming, zoals het Simultane Beleid (Simpol) voorstelt, zal er niet langer een kwestie van “verlies van werkgelegenheid” of “verslechtering van de concurrentiepositie” zijn.

naar boven

Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMO’s) en Biotechnologie

Ondanks de wijdverbreide publieke uitroep tegen GM-voedingsmiddelen, wordt genetische modificatie door mondiale ondernemingen gezien als mogelijkheid voor grotere winsten en het vergroten van hun marktdominantie. Genetische modificatie is toepasbaar op elke natuurlijk voorkomende plant of organisme. Doordat elk zo gemodificeerd organisme dan in aanmerking komt voor bescherming door patenten, opent dit de weg naar de overname van de natuur voor private winst, manipulatie en exploitatie. Nationale regeringen zijn zich, uiteraard, bewust van deze gevaren maar zijn terughoudend om unilateraal regels op te leggen uit angst voor het benadelen van hun eigen biotech-bedrijven, voor het afstoten van investeringen, of om in conflict te komen met WTO-regelgeving.

Nogmaals is wijdverbreide internationale samenwerking nodig, zoals die wordt voorgesteld door het Simultane Beleid (Simpol) om te verzekeren dat passende en toereikende regulering van zulke technologieën wordt opgelegd zonder dat enige natie of onderneming hierbij verliest ten opzichte van andere.

 

Al deze redenen maken het vanzelfsprekend dat internationale samenwerking nodig is. Teken daarom nu voor uw steun aan Simpol als burger of als politicus.

Als u meer gebieden ziet waar Simultaan Beleid (Simpol) van toepassing kan zijn, neem dan alstublieft contact met ons op.

naar boven