Doorbreek de blokkades voor het oplossen van wereldwijde problemen
 

Het laatste nieuws...

Vertaling van 'The Simpol Solution' gepland in Mei 2018

De Nederlandse titel is 'de oplossing is Simpol - een uitweg uit de vernietigende spiraal van de neoliberale wereldorde'. Het boek werd geschreven door Simpol-oprichter John Bunzl en Psychotherapeut Nick Duffell. 

De vertaling werd gedaan door Sonja Matthews.

Bestellen kan onder andere bij Opens external link in new windowBol.com.

Kandidaat Gertjan Kleinpaste doet de vijfde Steuntoezegging

De nummer 21 van de Piratenpartij zet zijn Toezegging helder kracht bij:

"Ik ben sterk voor een Europese en mondiale verbinding tussen mensen die andere machtsverhoudingen en een andere, meer transparante politiek nastreven."

Nodig Lijsttrekkers uit op Twitter


10 maart '17: Kandidaten van Luxzenburg en Downs (Piratenpartij) tekenen voor Simpol

Petra Downs (Piraten #5)
Erik van Luxzenburg (Piraten #25)

Erik van Luxzenburg (#25) en Petra Downs (#5) van de Piratenpartij horen nu ook bij de kandidaten die op 15 maart stemvoorkeur krijgen van onze aanhang. Stuur ze een bedankje op twitter: @PMHdowns en @evanluxzenburg.

Wil je dat kandidaten van andere partijen Simpol ook steunen? Stuur ze even een tweet of een mailtje, dat maakt echt het verschil.

Nieuw boek "The Simpol Solution" onderweg


Wil je dieper in de achterliggende ideen van Simpol duiken? Het nieuwe engelstalige boek Opens external link in new windowThe Simpol Solution komt op 17 februari 2017 uit. 

Simpol-oprichter John Bunzl schreef het samen met psycho-historicus Nick Duffel.

Joris Luyendijk, journalist en auteur van o.a. Among the Bankers: "The Simpol Solution takes a welcome fresh look at political/economic reality and clearly explains the psychology behind why we need new eyes to see how we might force politicians to change the world on our behalf."

Piraten Pontier en Huurman tekenen als eerste voor Simpol

Deze Tweede-Kamerkandidaten voor 2017 waren er als eerste bij. Welkom!

Pontier: “Wereldwijde samenwerking is nodig om internationale corruptie te stoppen. Subsidiariteit is nodig om beleidsontwikkeling dicht bij de burgers te brengen. Internationale politiek moet radicaal transparant en democratisch worden."

Dec. 5: Nu op openDemocracy: wat is er fout met Internationale Tops?

Op openDemocracy kunnen nu enkele artikels gevonden worden van John Bunzl. Zijn eerste artikel: What's Wrong with International Summitry – and What we can do about it, zet het haarfijn uiteen!

Dec. 3: Annan fout wat betreft nationaal belang als obstakel voor klimaatactie

Kofi Annan

Na de teleurstelling van de recente klimaatgesprekken in Warschau drong voormalig Secretaris Generaal van de VN Koffi Annan er bij nationale regeringen op aan dat ze het tunnelzicht op hun nationaal belang terzijde moeten schuiven. Maar in zijn laatste Huffington Post artikel toont John Bunzl dat nationale belangen niet het obstakel hoeven te zijn waarvoor Annan het neemt. Het is eerder zo, dat eender welke vorm van substantiële samenwerking, zo ontworpen moet worden dat het nationale belang van elk land er wel bij vaart. Indien bijvoorbeeld de reductie van uitstoot gecompenseerd zou worden via een mondiale taks op wisselkoerstransacties, dan zou elke natie daar baat bij hebben. Drastische en directe vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan dus plaats vinden in het eigenbelang van elk afzonderlijk land.

Okt. 29: Brand: hoe hij Paxman's vragen had moeten beantwoorden

Russell Brand

De Engelse komiek Russel Brand kwam onlangs sterk uit de hoek met een oproep voor wereldwijde rechtvaardigheid. Hij deed dit via een interview met Jeremy Paxman in BBC Newsnight. Maar Brand schoot jammer genoeg tekort in het beantwoorden van Paxman's belangrijkste vraag: hoe? Hoe kom je tot veranderingen zonder je in te laten met politiek? In zijn nieuwste Huffington Post blog artikel biedt John Bunzl, de oprichter van Simpol een mogelijk antwoord op deze vraag.

Okt. 22: Noorse politieke wetenschapper onderschrijft Simpol

Øivind Bratberg, fellow van het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Oslo, beweerde dat Global Domestic Policies, het nieuwe boek van John Bunzl over mondiaal bestuur: “Interessant leesmateriaal is. Wat me opviel is het evenwicht tussen enerzijds abstract-theoretische reflecties en concrete toepassingen anderzijds. Een dergelijk evenwicht is moeilijk, en Bunzl slaagt er beter in dan het merendeel uit het genre.”

Het is niet makkelijk,” gaat Bratberg verder, “om met de mondiale problemen in het achterhoofd toch te blijven vertrouwen in de huidige structuur van de natiestaat. Daartegenover staat dat politieke autoriteit en beslissingen ergens verankerd moeten zijn, en de natiestaat als eenheid heeft, alles in aanmerking genomen, bewezen behoorlijk stabiel te zijn. Tegelijk moeten deze kanalen verrijkt worden—en hier hebben Avaaz en initiatieven zoals Simpol heel wat te bieden. De toekomst staat open!”

Jul. 18: Scilla Elworthy onderschrijft “Global Domestic Politics” boek

Scilla Elworthy is de oprichtster van de Oxford Research Groep en pleit al jaar en dag voor Nucleaire ontwapening en wereldvrede. Ze steunt het nieuwe boek van John Bunzl: 'Global Domestic Politics – A citizen's guide to running a diverse planet' (vert: Mondiale Binnelandse Politiek – een gids voor burgers om een diverse planeet te beheren). “Ik vind het boek geweldig,” gaf ze aan. “U schrijft bijzonder duidelijk. Door gebruik te maken van Spiral Dynamics en Integraal Denken komt u sterk uit de hoek bij thema's als diversiteit en niet-democratisch bestuur. Pas door uw heldere analyse te lezen ging ik me realiseren hoe problematisch een beleid van destructieve internationale competitie in feite is”.

Maa. 29: Nieuw Simpol boek: Global Domestic Politics

John Bunzl, de oprichter van Simpol publiceerde zijn nieuwe boek Global Domestic Politics – A citizen's guide to running a diverse planet (vert: Mondiale Binnelandse Politiek – een gids voor burgers om een diverse planeet te beheren). In het boek stelt Bunzl zich de vraag hoe we tot een samenhangend beleid kunnen komen in onze in cultureel en politiek opzicht erg diverse planeet. Via een mondiaal perspectief op de wereldproblematiek en op beleidsvoering, legt John uit waarom Simpol uniek is en waarom het een ware mondiale oplossing biedt.

Dit werk,” becommentarieert de prominente Amerikaanse filosoof Ken Wilber, “is een aanzienlijke stap in de communicatie rond een wereldwijd beleid. John kaart de centrale problemen aan, zoals hoe een wereldwijd beleid in voege gebracht kan worden zelfs indien maar 5% van de wereldbevolking integraal denkt.”

Okt. 9 2012: Simpol genomineerd voor de Global+5 onderscheiding

Former Prime Minister of Greece, George Papandreou (left) with Karin Hagemann of KPMG (centre) and John Bunzl of Simpol. [Photo: Tom Bunzl]

Welke innovatieve projecten en ideeën zouden de meeste impact kunnen hebben binnen 5 jaar?” Dat is de uitdaging van de Global+5 onderscheidingen die georganiseerd worden door The Global Journal, een magazine dat zich specialiseert in al wat te maken heeft met wereldwijd beleid. Simpol werd samen met 20 andere projecten genomineerd. De jury bestond oa uit voormalig Eerste Minister van Griekenland George Papandreou, Pascal Lamy Generaal Directeur van de WHO, en David Held van de Universiteit van Durham.

Jammer genoeg werd noch Simpol, noch enig ander voorstel voor een wereldwijd beleid geselecteerd om één van de prijzen in ontvangst te nemen. De jury bleken de voorkeur te geven aan humanitaire en wetenschappelijke projecten. Maar zowel George Papandreou als een ander jurylid, Karin Hagemann, top management-consultant bij KPMG vonden persoonlijk dat Simpol een erg innovatieve oplossing biedt voor het centrale dilemma waar de politici van vandaag mee worstelen; de onmogelijke taak om democratie en sociale en economische rechtvaardigheid te verzoenen met de noodzaak om de nationale economie internationaal competitief te houden.

naar boven

Simpol International News

To see all the latest news from the Simpol campaign  internationally, click here.