Doorbreek de blokkades voor het oplossen van wereldwijde problemen
 

Wat is Simpol?

Simpol is de Internationale Campagne voor Wereldwijd Simultaan Beleid (Policy).

Simpol maakt het ons, als burgers van Nederland en van de hele wereld, mogelijk om onze politieke stem op een totaal nieuwe manier te gebruiken. We kunnen met Simpol politici aanmoedigen om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals de oorzaken en gevolgen van klimaatsverandering, de instabiele financiële markt, de degradatie van het milieu, oorlog, en sociaal onrecht.

Door Simpol kun je nu een stap zetten richting het oplossen van onze wereldwijde problemen; problemen die individuele regeringen onmogelijk afzonderlijk kunnen oplossen.

Dat komt doordat deze problemen de natiegrenzen overschrijden, terwijl regeringen verwikkeld zijn in een concurrentiestrijd om investeringen en banen aan te trekken. Regeringen kunnen niet afzonderlijk initiatief nemen om deze problemen op te lossen, omdat elke regering die dat zou doen haar economische concurrentiepositie zou verzwakken. Dit zou leiden naar inflatie, werkloosheid, of zelfs de instorting van haar economie.

Dus welke regering dan ook de eerste stap zou zetten door bijvoorbeeld  belastingen voor grote bedrijven te verhogen, of ze zou dwingen minder te vervuilen, zou verliezen! Bedrijven moeten immers winst maken, dus ze vestigen zich gewoon in een ander land. 

Terwijl regeringen zo vast blijven zitten, zijn het de markten die de politiek runnen – en niet wij, de burgers.

Met Simpol kunnen we deze vicieuze cirkel doorbreken, door onze politici en regeringen tot mondiale samenwerking te dwingen. Daarna wordt samengewerkt om passend beleid te ontwikkelen en wereldwijd simultaan te implementeren. 

Alleen door beleid simultaan door te voeren kunnen we onze problemen zo aanpakken dat daarbij geen enkel land, bedrijf, of burger benadeeld wordt ten opzichte van anderen. Als alle landen samenwerken, wint iedereen.

Gelijktijdige implementatie zorgt ervoor dat geen enkel land aan concurrentiekracht zou inboeten door beleid na te streven dat in het belang is van de planeet en dat de hoogste aspiraties van de burger belichaamt. Maar politici zullen niet wereldwijd samenwerken totdat wij ze dwingen!

 

Dus sluit je nu aan bij Simpol.

 

 

Door Simpol te steunen neem je de politiek terug in handen! Je zegt tegen politici (op nationaal niveau) dat je voortaan niet langer op een specifieke kandidaat of partij zal stemmen, maar op welke kandidaat of partij dan ook, binnen redelijke grenzen, die de Simpol-steunbetuiging ook ondertekend heeft.

De Steunbetuiging (ook wel pledge genoemd) is een belofte om een proces te ondersteunen dat tot de wereldwijd simultane implementatie van beleid voert om mondiale problemen op te lossen. En als je een voorkeur hebt voor een bepaalde partij, betekent je steunbetuiging dat je wilt dat je partij de toezegging ondertekent.

Zo behoud je het recht om te stemmen zoals je wilt. Tegelijkertijd geef je politici de heldere boodschap dat je stemvoorkeur sterk uitgaat naar kandidaten die de belofte ondertekenden. Heel wat parlementaire zetels, en zelfs hele nationale verkiezingen, hangen van een relatief klein aantal stemmen af.

Daardoor kan zelfs een kleine groep burgers de kandidaten het vitale belang doen inzien van het ondertekenen van de Toezegging. Dit is het eenvoudige mechanisme dat we in handen hebben om de politiek weer terug te claimen.

De benadering van Simpol is vreedzaam, transparant, democratisch, en gratis. Door Simpol te steunen krijg je de kans om:

  • Bij te dragen, als je dat wilt, aan de formulering van specifieke beleidsstukken om mondiale problemen op te lossen, en
  • Je voegt je bij anderen die hun stem op een nieuwe en effectieve manier gebruiken om politici van alle partijen en landen aan te sporen dat beleid samen te implementeren.

Dus onderteken Simpol nu en word deel van de wereldwijde oplossing!

 

Simpol wereldwijd

Simpol is al in veel landen actief, en vele nationale politici onderschreven al de Simpol-Toezegging. Klik hier voor een overzicht van nationale Simpol initiatieven.

naar boven

  • Ga staan voor je wens om de wereld echt te veranderen
  • Gebruik je stem op een nieuwe manier
  • Los samen met ons het probleem van destructieve internationale competitie op.

TED-Talk van Simpol-oprichter John Bunzl (Engelstalig)


Laatste Nieuws

Nieuw boek 'De Oplossing is Simpol' gepubliceerd

Wil je dieper in de achterliggende ideen van Simpol duiken? Koop dan de Nederlandse vertaling, getiteld 'De Oplossing is Simpol'!

Joris Luyendijk: ‘De oplossing is SimPol werpt een nieuwe blik op de politiek-economische realiteit en de psychologische oorzaken daarvan – we moeten de problemen op een andere manier benaderen om politici te kunnen dwingen de wereld namens ons te veranderen.’

Kandidaten van Luxzenburg, Downs en Kleinpaste (Piratenpartij) tekenen voor Simpol

Petra Downs
Erik van Luxzenburg
Gertjan Kleinpaste

De Piraten reageren tot nu toe het sterkst op onze mailings - zij snappen dat Simpol hard nodig is! Erik van Luxzenburg (#25), Petra Downs (#5), en Gertjan Kleinpaste (#21) horen nu ook bij de kandidaten die op 15 maart stemvoorkeur krijgen van onze aanhang.

Kandidaat Gertjan Kleinpaste zet zijn Toezegging helder kracht bij:
"Ik ben sterk voor een Europese en mondiale verbinding tussen mensen die andere machtsverhoudingen en een andere, meer transparante politiek nastreven."

Piraten Pontier en Huurman tekenen als eerste voor Simpol

Matthijs Pontier, lijstnummer 2
Rogier Huurman, lijstnummer 11

Deze Tweede-Kamerkandidaten voor 2017 waren er als eerste bij.

Pontier: “Wereldwijde samenwerking is nodig om internationale corruptie te stoppen. Subsidiariteit is nodig om beleidsontwikkeling dicht bij de burgers te brengen. Internationale politiek moet radicaal transparant en democratisch worden."